Az ember természetes érzése a tudásvágy. A szükséges tudás nagy részének megszerzésére a természet a gyerekkort jelöli ki, ám a tanulás által egész életünkben képesek vagyunk a tudásunkat alakítani. A tudásvágy a természetes tanulásra irányul, és tudatos szinten válik módszeres tudásszerzéssé. A túl korai teljesítményelvárás azonban gyorsan letörheti a kíváncsiságot. Ha pedig a világ megismeréséhez sokszor kapcsolódik kudarc és szorongás, akkor a felnövekvő gyermek egyre inkább kerüli ezt, és biztonságból olyan tevékenységeket választ, amelyeket a szülő nem erőltetett, mert nem is tartott fontosnak.